ESWL

Dornier Delta III Taş Kırma Sistemi ile “Hassas Görüntüleme Kalitesi”, “Mükemmel Odaklama” ve Yüksek Taş Kırma Oranları...

ESWL (Vücut dışından uygulanan şok dalgaları ile taş kırma yöntemi) böbrekte yer alan taşları çok küçük parçalara ayırmak ve idrar yollarından geçerek kolaylıkla atılmalarını sağlayan bir tedavi yöntemidir. 1980’li yılların başında uygulamaya giren bu metod günümüzde hala böbrek ve idrar kanalının üst kısmında yer alan taşların önemli bir kısmında başarı ile uygulanan ameliyatsız, anestezisiz ve ağrısız bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem günümüzde mevcut böbrek taşı tedavi yöntemleri arasında hastanın vücuduna hiç zarar vermeyen, kolay tolere edilebilen ve hastaların aynı gün veya ertesi gün iş ve sosyal yaşamlarına dönme imkanı veren tedavi yöntemidir. Bir başka deyişle hastaların “hayat kalitesini” en az oranda etkileyen tedavi seçeneğidir. 

ESWL yöntemi ile taşları kırma işlemi hem çocuklar de hem de erişkin hastalarda çok başarı ile uygulanmaktadır. Son 35 yıllık süreçte bu işlem ile ilgili yapılan tüm çalışmalar uygulanan yüksek enerjili şok dalgalarının böbreklerin yapısı ve fonksiyonları üzerine herhangi bir zararlı etkisi gösterilmemiştir. 

Bu işlem sırasında hasta anestezi olmaksızın bir masa üzerine uzanmakta ve bel bölgesinde ilgili böbrek tarafına ayarlanan ESWL ünitesinin tedavi başlığı ile sistem tarafından oluşturulan yüksek enerjili şok dalgaları böbrekteki veya idrar kanalındaki taşın üzerine odaklanmaktadır. Bu dalgalar taşları çok küçük parçalara ayırmakta olup işlem sırasında taşların nasıl parçalandığı izlenebilmektedir. Hastalar işlemi takiben 1 saat kadar gözlem altında kaldıktan sonra evlerine dönebilmektedir.

ESWL işleminin başarılı olabilmesi için kullanılan taş kırma sisteminin ( litotriptör – taş kırıcı) hastalara kolaylıkla her türlü pozisyonu verebilmesi, böbrekteki taşları çok iyi bir şekilde odaklaması, bu odaklamayı takiben mevcut enerji gücü ile kolaylıkla kırabilmesi ve işlem sırasında da taşın odakta nasıl kırıldığını çok iyi bir görüntü ile gösterebilmesi en önemli faktörlerdirç

Günümüze kadar uygulanan ESWL sistemlerinin çoğunda tek görüntüleme sistemi ( radyolojik) mevcut idi ve bu metod ile de tüm taşların başarılı olarak görüntülenip odaklanması mümkün olmamaktaydı. Hem radyolojik hem de ultrasonik odaklama imkanı veren sistemler ile bu sıkıntı aşılmış başarı oranları anlamlı ölçüde artmıştır. Ayrıca bu eski sistemlerde oluşturulan şok dalgalarının hem uygulama alanı dar idi hem de enerji güçleri düşük idi. Bu nedenler ile elde edilen taş kırma oranları ve taştan yoksunluk oranları düşük kalmaktaydı.

Medicana “Endostone” taş tedavi ve araştırma kliniğimizde mevcut ESWL alanında uygulamaya giren yüksek donanımlı “Dornier Delta III modern ESWL sistemi” ile tüm bu sıkıntılar aşılmış taş kırma için gerekli tüm özellikleri taşıyan etkili bir taş kırma ünitesi uygulamaya girmiştir. Aşağıda sıralanan ayırt edici özellikleri ile bu sistem böbrek ve idrar kanalında yer alan 2 cm. nin altındaki taşların büyük bir bölümünde çok başarılı sonuçlar ortaya koymaktadır. 

Dornier Delta III litotriptör sistemi ile çok fonksiyonlu bir kullanım mümkün olup, bu sistem ile,

 • Vücut dışından şok dalga litotripsi (ESWL ®)
 • Endoürolojik ( kapalı taş ameliyatları) girişimler
 • Küçük cerrahi girişimler
 • Girişimler sırasında radyolojik görüntüleme işlemleri uygulanabilmektedir.
 • Delta III taş kırma sistemi yeni şekillendirilmiş tedavi baş ünitesinde şekillendirilmiş170 mm penetrasyon derinliği ile ve  6 x 60 mm lik ortalama fokal odak ilemevcut ESWL sistemleri içerisinde en etkili olanıdır.
 • Bu sistemde mevcut “sabit enerji salımı” ve “sabit odaklama” özellikleri ile taşların kırılma oranları çok yüksek oranlarındadır.
 • Dornier Delta III ESWL sistemi böbrekte veya idrar kanalında mevcut taşların odaklanmasında son derece başarılıdır. Zira sisteme entegre edilmiş 3 değişik lokalizasyon ünitesi ( entegre X-Ray C kollu sistemi, İzosentrik ultrason kolu ve entegre inline ultrason sistemi) sayesinde mükemmel bir görüntü kalitesi ve çok başarılı hassas odaklama fonksiyonu mümkündür. Bu özellikler sayesinde taşlar mükemmel bir odaklama ve çok net görüntü sayesinde başarılı olarak kırılabilmektedir.
 • Tedavi ünitesinin hasta ile temas eden baş kısmının yüzeyinde kullanılan jel içinde yer alabilecek hava kabarcıkları „OptiCouple“ sistemi nedeniyle tam ve sürekli olarak elimine edilmekte olup, bu özellik nedeniyle tedavi çok daha „ ETKİN“ duruma gelmektedir. Bu özellik mevcut diğer taş kırma sistemlerinin hiç birisinde olmayıp, bu sayede 
  • Tedavi sırasında uygulanan şok dalgalarının enerji seviyesi azalmaktadır.
  • Uygulanan toplam şok dalga sayısı azalmaktadır.
  • Tüm tedavi süresi anlamlı olarak azalmaktadır.

Sonuç olarak tüm bu özellikleri taşıyan Dornier Delta II sistemi ile yapılan bir çalışmada:

 • 183 böbrek taşı ( ort. boyut 8.9 mm)  olan hasta tedavi edilmiş ( ort. yaş 51.5 yıl) ve % 94.5 oranında başarı ve taştan tam yoksunluk sağlanmıştır. 

 

İletişim

Adres: Eski Londra Asfaltı No: 2, 34180 Bahçelievler/İstanbul


Telefon: 0212 449 1 449


E-mail: bahcelievlerinfo@medicana.com.tr